Hjem

Få Vejen Til Kristus Gratis

Ingen anden end Guds søn kunne skaffe os forløsning; thi ingen anden end den, som var i Faderens skød, kunne åbenbare ham. Alene den, der kendte Guds kærligheds højde og dybde, kunne åbenbare den. Intet mindre end det evige offer, som Kristus frembar for faldne mennesker, kunne udtrykke Faderens kærlighed til den fortabte menneskeslægt.

»Thi således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne.« Joh. 3,16. Han gav ham ikke blot til at leve blandt mennesker, til at bære deres synder og dø som deres offer, men han skænkede ham til den faldne slægt. Kristus skulle blive ét med menneskene i deres interesse og behov. Han, som var ét med Gud, har knyttet sig til menneskene med bånd, som aldrig skal briste. Jesus skammer sig ikke ved at kalde dem sine brødre. Heb. 2,11. Han er vort offer, vor talsmand og vor broder.

  Fulde navn *

  E-mail *

  Telefon *

  Land *

  Adresse *

  Postnummer *

  Kommentar