Sākums

Lielā Cīņa

Nodaļa 1
Jeruzalemes izpostīšana

Lielā Cīņa

Nodaļa 2

Vajāšanas pirmajos gadsimtos

Lielā Cīņa

Nodaļa 3
Atkrišana

Lielā Cīņa

Nodaļa 4
Valdieši

Lielā Cīņa

Nodaļa 5
Džons Viklifs

Lielā Cīņa

Nodaļa 6
Huss un Hieronīms

Lielā Cīņa

Nodaļa 7
Lutera šķiršanās no Romas

Lielā Cīņa

Nodaļa 8
Luters reihstāga priekšā

Lielā Cīņa

Nodaļa 9
Šveices reformators

Lielā Cīņa

Nodaļa 10
Reformācijas panākumi Vācijā

Lielā Cīņa

Nodaļa 11
Firstu protests

Lielā Cīņa

Nodaļa 12
Reformācija Francijā

Lielā Cīņa

Nodaļa 13
Nīderlande un Skandināvija

Lielā Cīņa

Nodaļa 14
Vēlākie angļu reformatori

Lielā Cīņa

Nodaļa 15
Bībele un revolūcija Francijā

Lielā Cīņa

Nodaļa 16
Tēvi – svētceļnieki

Lielā Cīņa

Nodaļa 17
Rīta vēstneši

Lielā Cīņa

Nodaļa 18
Amerikāņu reformators

Lielā Cīņa

Nodaļa 19
Gaisma tumsā

Lielā Cīņa

Nodaļa 20
Lielā reliģiskā atmoda

Lielā Cīņa

Nodaļa 21
Atmestais brīdinājums

Lielā Cīņa

Nodaļa 22
Piepildītie pravietojumi

Lielā Cīņa

Nodaļa 23
Kas ir svētā vieta?

Lielā Cīņa

Nodaļa 24
Vissvētākajā vietā

Lielā Cīņa

Nodaļa 25
Dieva bauslība nemainās

Lielā Cīņa

Nodaļa 26
Reformācijas darbs

Lielā Cīņa

Nodaļa 27
Jauno laiku atmodas

Lielā Cīņa

Nodaļa 28
Izmeklēšanas tiesa

Lielā Cīņa

Nodaļa 29
Ļaunuma izcelšanās

Lielā Cīņa

Nodaļa 30
Ienaids starp cilvēku un sātanu

Lielā Cīņa

Nodaļa 31
Ļauno garu darbs

Lielā Cīņa

Nodaļa 32
Sātana valgi

Lielā Cīņa

Nodaļa 33
Pirmais lielais pievilšanas darbs

Lielā Cīņa

Nodaļa 34
Spiritisms

Lielā Cīņa

Nodaļa 35
Pāvestības mērķi

Lielā Cīņa

Nodaļa 36
Nākamā cīņa

Lielā Cīņa

Nodaļa 37
Svētie raksti – drošs vadonis

Lielā Cīņa

Nodaļa 38
Pēdējais brīdinājums

Lielā Cīņa

Nodaļa 39
Bēdu laiks

Lielā Cīņa

Nodaļa 40
Dieva ļaudis tiek atbrīvoti

Lielā Cīņa

Nodaļa 41
Zemes izpostīšana

Lielā Cīņa

Nodaļa 42
Cīņa beigusies